CHKO Křivoklátsko - český poklad světového významu

Kraj kolem klikatící se řeky Berounky, kde lesy jsou zdravé a šťavnaté sytou zelení, si našel nejednoho příznivce a pro mnoho lidí se stal celoživotní láskou. Slavná vyznání zdejšímu kraji vyšla i z pera Oty Pavla. Těžko najdete Čecha, který nikdy neslyšel o přívozu strejdy Proška nebo o hospodě U rozvědčíka.

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko ležící po obou březích Berounky mezi Zbirohem, Rakovníkem a Berounem. Pro svou jedinečnost byla roku 1977 zapsána do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO a o rok později vyhlášena CHKO. Více než 60% z celkové rozlohy 628 km2 pokrývají listnaté a smíšené lesy a jejich ekosystémy s ohromným množstvím původních přirozených typů vegetace. Vyskytují se zde živočichové zapsaní v červené knize vzácných a ohrožených druhů a rostliny, které byste už jinde těžko hledali. Díky tomu Křivoklátsko patří mezi nejzachovalejší lesní celky střední Evropy a srdce nejednoho světového geologa, botanika či zoologa se zatetelí blahem už jen při vyslovení jména oblasti.

Vždyť to, že součástí CHKO Křivoklátsko je 24 (!) zvlášť chráněných oblastí, hovoří za vše. Najdete tu čtyři národní přírodní rezervace, patnáct přírodních rezervací a pět přírodních památek, což je docela slušná koncentrace

Vy máte možnost krásy oblasti obdivovat na celkem 450 km turisticky značených stezek a 271 km cyklotras. Veškeré mapy a průvodce seženete v Informačním centru Křivoklát.

Fotogalerie Celá galerie >
Račice a Berounka od Zloukavy

Račice a Berounka od Zloukavy

U Berounky

U Berounky

Krajina

Krajina

NRP Týřov

NRP Týřov


Víte že…

Víte, že interiéry strakonického hradu hostí Muzeum středního Pootaví? Krom toho můžete vylézt na věž Rumpál, v níž kdysi bývala hladomorna. Dnes je z horního ochozu krásný výhled na město.Online Travel Solutions © Poděkování