Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů

Jedná se o výjimečný projekt v rámci celé střední Evropy. V jeho rámci se totiž představí nedávno objevený renesanční obraz tváře Leonarda da Vinci a dále předměty z 12. až 14. století vážící se k rytířskému řádu templářů. Exponáty z italských sbírek, jejichž většina nebyla mimo území Itálie nikdy vystavena, budou doplněny výjimečnými a málo známými předměty z českých a moravských muzeí, které se týkají působení templářů na našem území.

V době konání výstavy uplyne přesně 700 let od rozpuštění templářského řádu. Výstava je mimo jiné připravována se zástupci italského Řádu templářů. V době konání výstavy bude probíhat pestrý vzdělávací i hravý doprovodný program, který osloví návštěvníky různých věkových kategorií.

Výše vstupného:

290 Kč plné vstupné, 180 Kč  pro studenty a důchodce, 120 Kč  děti do 15 let, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 700 Kč. Cena přednostní vstupenky, kterou bude možné zakoupit pouze přímo na místě je 580 Kč.

Výstava je otevřena denně od 8:00 do 20:00 hodin (poslední prohlídka vychází v 19:00 hodin). Prohlídky probíhají s průvodcem a uskutečňují se ve všedních dnech zhruba každou půl hodinu, o víkendech potom každých deset minut. Intervaly mezi prohlídkami vznikají také v závislosti na počtu návštěvníků.

Ve všední den nabízíme návštěvníkům v ceně vstupenky na výstavu Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů také bezplatný vstup do zámecké expozice (zámecké interiéry, návštěva Muchova sálu a zámecké kaple). Prohlídky zámeckého okruhu se konají každou celou sudou hodinu, tedy v 10:00, 12:00, 14:00 a v 16:00 hodin.

Každá prohlídka, tedy výstava Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů i zámecký ohruhu, trvají 1 hodinu.

Pro skupinové rezervace jsou vyhrazeny dopolední hodiny, a to od 8:00 do 10:20 hodin. Skupinám nad 10 osob poskytujeme od pondělí do pátku slevu. Pro rezervace skupin a bližší informace kontaktujte oddělení expozice zámku: +420 371 784 598, +420 602 527 632 nebo info@zbiroh.com.

Aktuality

Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů

Výstava Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského řádu templářů se uskuteční v renesančních prostorách zbirožského zámku ve dnech 13. ledna  – 18. března 2012.


Víte že…

Víte, že Karlštejn měl svou „čachtickou“ paní, která ohavným způsobem zamordovala čtrnáct lidí? Historii hradu opřádá také mnoho pověstí. Třeba ta o slepém hudebníkovi, jehož pes zachránil brunšvického knížete před otrávením.Online Travel Solutions © Poděkování