Prohlídka

To, co uvidíte na Zbiroze, se tak trochu vymyká běžným prohlídkám hradů a zámků. Snad je to dáno tím, že byl zpřístupněn relativně nedávno a mohl si tak dovolit moderní přístup k instalaci expozic. Jistě proto, že i sám zámek je bezpochyby jedinečný. A třeba je to dáno i tím, že objekt si na svou rekonstrukci musí také tzv. vydělat a z toho důvodu se už předem počítá s využitelností reprezentativních i historických prostor ke komerčním účelům.

Zážitek pro více smyslů

Vždyť hned v úvodu vám průvodce sdělí, že během prohlídky můžete fotografovat. A v prvním salonku věnovaném Colloredo-Mannsfeldům můžete dokonce usednout na pohodlný gauč. Pokud ale získáte pocit, že vás čeká řada dalších stroze elegantních pokojů, budete celkem mile překvapeni. Hned za dveřmi totiž vstoupíte do světa šera a historie. Nejprve třeba té nedávné. Například to, co vydává zdejší studna používaná armádou SS tak trochu jako odpadkový koš, rozhodně není bez zajímavosti. Poté se už ale zcela ponoříte do hluboké minulosti a za doprovodu nevtíravé, ale přesvědčivé audiovizuální projekce procházíte dějinami českého státu. Od doby prvních Přemyslovců a románského slohu přes expozici věnovanou gotice, Karlu IV. a Zikmundovi Lucemburskému, po učenou a uměnímilovnou renesanci z doby Rudolfa II. až k baroku a jeho oslavě duchovního života.

Nemžourejte na barona

Oči přimhouřit, šero střídá denní světlo a ať se vám to líbí nebo ne, do následující místnosti se tak trochu promžouráte. Tak nějak možná kdysi Češi zírali na velkolepé podnikatelské představy barona Strousberga. A stejně tak teď i vy vkročíte do jeho salonku. Originalitu tomuto pánovi neupřete. Co byste třeba řekli na to, že (mezi dalšími nesčetnými úpravami) nechal v jižním křídle paláce vybudovat mezipatro, které sloužilo jako skutečný, byť naprosto svérázný psinec. Jenže ti nezvedení psi štěkali a rušili hosty. Nezbylo, než je vystěhovat…Bethel Henry baron von Strousberg na vás ostražitě shlíží z obrazu na zdi a vy nevíte, zda jej velebit za ojediněle novátorskou přestavbu zámku nebo zatracovat za to, že kvůli průmyslu málem zničil tak hezký kout země, jakým je Zbirožsko.

Tajemná lóže a velký malíř

Většina návštěvníků zbystří po upozornění, že se nachází v salonku Zednářské lóže. Toto legendami opředené společenství mělo totiž na Zbiroze svého člena. V letech 1912 – 1928 zde pobýval Alfons Mucha s celou rodinou. Obývali celé patro ve východním křídle hradu. Expozice v následujícím salonku je věnovaná secesi, tím pádem samozřejmě i Muchovi. Nejspíš na vás zapůsobí tento prostor, vyzdobený v duchu doby, svou dokonalou útulností a skromnou něžností.

Zámecký sál Muchovi sloužil jako malířský ateliér. V té době byl ještě bez oken a světlo na slavnou Slovanskou epopej, kterou tu Mucha stvořil, dopadalo proskleným stropem. V roce 1924 byl ale světlík zakryt a do sálu proražena malá okna. Vedou do zimní zahrady. Této jedinečné architektonické i technické přístavby si nelze zvenčí zámku nevšimnout. Zvláště, když vypadá, jako by i ona vyplula z Muchových obrazů. Nádherně zrekonstruovaný sál (dnes Muchův) zdobí velká opona, kterou Mucha namaloval pro zbirožskou sokolovnu.

Dále do hradu

A pak už se ocitnete na druhém nádvoří, tedy v jádru původního hradu. Omráčeni monumentalitou věže a okouzleni sevřeným prostorem historického paláce, z nějž nenápadná dvířka vedou k zdejší slavné studni, stoupáte do úchvatné hradní kaple. Jedinečně zachovalé gotické malby, působivě členitý prostor, původní dlažba i zmínka o hrůzném nálezu v malém klekátku vás nenechají na pochybách, že historie hradu musela být skutečně velmi zajímavá. Škoda, že zdi umějí jen trpělivě naslouchat, ale nikdy nepromluví…

Fotogalerie Celá galerie >
Ze zdi na vás shlíží baron Strousberg, který má bombastickou přestavbu zámku na svědomí

Ze zdi na vás shlíží baron Strousberg, který má bombastickou přestavbu zámku na svědomí.

Zednářský salonek střeží svá tajemství

Zednářský salonek střeží svá tajemství.

Secesní salonek se věnuje dílu Alfonse Muchy

Secesní salonek se věnuje dílu Alfonse Muchy.

Muchův sál – místo, kde spatřila světlo světa Slovanská epopej

Muchův sál – místo, kde spatřila světlo světa Slovanská epopej.

Zimní zahrada jako by sama vystoupila z Muchova obrazu

Zimní zahrada jako by sama vystoupila z Muchova obrazu.

Ukázky brnění ve spojovací chodbě

Ukázky brnění ve spojovací chodbě.

Patro východního křídla starého paláce obýval Mucha s rodinou

Patro východního křídla starého paláce obýval Mucha s rodinou.

Zámecká kaple patří ke zdejším skvostům

Zámecká kaple patří ke zdejším skvostům.


Víte že…

Víte, jak přišel zámek Červená Lhota k barvě své fasády? Podle pověsti přímo odsud odnesl ďábel jednu z krutých šlechtičen do pekla. Krvavý kříž, který tu po něm zbyl na zdi, nešel nijak vyčistit ani přemalovat, tak musela být celá stavba nabarvena na rudo.Online Travel Solutions © Poděkování