Tipy na výlety

Ať už si pro své putování po CHKO Křivoklátsko vyberete jakoukoli značenou trasu pro pěší i cyklisty, máte jistotu, že se nebudete pohybovat nudnou krajinou. Zajímavých a míst je tu nepočítaně.

Přírodní rezervace Jezírka

Tato rezervace o rozloze 60 ha se dá projít po modré turistické značce vedoucí ze Zbiroha do Skryjí. Rozkládá se kolem údolí Zbirožského potoka. Pokud se nezaleknete nenáročného šplhání po kamenech (za mokra raději opatrně), stanete se svědky kouzelné scenérie přírodního jezírka sevřeného skalní roklí. Okolí Skryjí i samotná Skryjská Jezírka byla bohatým nalezištěm zkamenělin mořských živočichů.

Přímo ve Skryjích můžete navštívit Památník Joachima Barranda.

Adresa:

 • Památník J.Barranda
 • 270 42 Skryje 68
 • Tel.: 313 516 226
 • e-mail: priroda@uzeumtgm.cz
 • vedoucí: Radek Remar
 • Tel.: 733 642 151

Otevírací doba:

 • po - zavřeno
 • říjen - duben: út - ne (na požádání) 8.30 - 15.30; p.Čonková, Skryje 33, tel.: 723 553 599
 • květen, červen, září: út - pá (na požádání) 8.30 - 15.30; p.Čonková, Skryje 33, tel.: 723 553 599
 • květen, červen, září: so, ne 9.00 - 17.00
 • červenec, srpen: út - ne 9.00 - 17.00


Vstupné:

 • dospělí - 25,- Kč
 • děti do 15ti let - 15,-Kč
 • senioři - 15.- Kč
 • školy - 10,- Kč
 • děti do 6ti let zdarma


První pátek v měsíci je vstup zdarma.

Zřícenina střežící klid panenské přírody

Ze Skryjí po proudu Berounky dojdete po místní žluté značce (říká se jí také Opičí stezka) ke zřícenině kdysi mocného hradu Týřov, který tu nechal vystavět už Václav I. Najdete ho na samém kraji ohromně členité národní přírodní rezervace nazvané právě po něm. NPR Týřov patří v CHKO Křivoklátsko ke skutečně klíčovým. Jako v živé učebnici botaniky se tu nachází řada ekosystémů od společenstev otevřených ploch na skalních výchozech až po společenstva rozvodněných doubrav. Našli byste tu téměř 500 druhů cévnatých rostlin a z toho 11 jich je zvláště chráněno. Území je naprosto unikátní, tudíž je sem vstup zakázán. Ale výlet ke zřícenině kdysi majestátního hradu tyčícího se na skále nad řekou také není k zahození.

Zřícenina střežící klid panenské přírody

Vydáte-li se ze Skryjí po červené směrem na Křivoklát, nejenže zahlédnete Týřov z druhé strany řeky, ale hlavně, pokud se za Týřovicemi napojíte na žlutou, vydáte se po stopách spisovatele Oty Pavla. Půjdete podél přírodní rezervace Čertova skála a naproti za řekou se bude v těch místech rozkládat Národní přírodní rezervace Velká Pleš. Jen co spatříte civilizaci, můžete si dopřát odpočinek ve slavné restauraci U Rozvědčíka. Odtud už je to jen kousek k přívozu v Luhu pod Branovem. Co si budeme vykládat, asi každý si tu představí Rudolfa Hrušínského coby svérázně moudrého všeuměla Proška. Nechte se převést na druhou stranu k Muzeu – Pamětní síni Oty Pavla.

Přes Branov se kolem přírodní rezervace U Eremita, vyhlášené bohatým výskytem chráněného tisu červeného, dostanete až do Roztok.

V bezprostřední blízkosti Roztok se nachází hned dvě přírodní rezervace. Na levém břehu je to PR Na Babě s řadou chráněných druhů rostlin a na pravém PR Stříbrný luh, zajímavá mimo jiné i významným výskytem bezobratlých živočichů.

Muzeum Oty Pavla – Pamětní síň

 • Obecní úřad Branov
 • 270 23 Branov 34
 • telefon: +420 313 559 081

Otevírací doba

Duben – červen, září, říjen sobota 9.00 – 18.00
neděle9.00 – 15.00
Červenec – srpen denně 9.00 – 19.00

Do Lánské obory vstup zakázán!

Mezi Křivoklátem a Lány si v malebném údolíčku hoví vodní nádrž Klíčava. Modromodré vody obklopené neporušenými lesy ale běžný výletník nespatří, leží totiž v zakázaném území Ochranného pásma vodní nádrže a dostat se sem můžete snad jen jako účastník vládních honů nebo jako nezvaný narušitel, který si buď hraje na hloupého nebo vezme včas nohy na ramena. Nicméně Lánskou oboru můžete obejít z východu po červené a ze západu po žluté turistické značce. Obě vás dovedou do Lán.

Tady můžete navštivte například Muzeum TGM nebo Muzeum sportovních a historických vozů.

Muzeum TGM

 • Zámecká 197
 • Tel: 313 511 209
 • e-mail: lany@muzeumtgm.cz
 • Vedoucí: Barbora Bednářová Šafránková
 • Tel.: 602 254 289

Otevírací doba

 • Dne 23. listopadu 2013 bude Muzeum T. G. Masaryka z důvodu přípravy vánoční výstavy uzavřeno.

 • červenec - srpen:
  úterý, pátek 9.00 - 16.00
  středa, čtvrtek 10.00 - 18.00
  sobota, neděle, svátky 10.00 - 18.00

  září - říjen, květen - červen
  úterý, pátek - 9.00 - 16.00
  středa, čtvrtek - 9.00 - 17.00
  sobota, neděle, svátky - 9.00 - 17.00

  listopad - duben
  úterý - neděle, svátky - 9.00 - 16.00

  Otevírací doba muzea může být operativně změněna.

Vstupné:

 • dospělí 50,- Kč, děti do 15ti let 30,- Kč
 • rodinná vstupenka (max.2 dospělí a 2 děti do 15ti let): 100,- Kč
 • školy: 15,- Kč; za lektorský program je jednorázový poplatek na skupinu 100,- Kč
 • senioři 30,- Kč

Muzeum sportovních a historických vozů

 • Muzeum sportovních vozů
 • 270 61 Lány
 • telefon: +420 313 502 045
 • e-mail: muzeum@fordchar.cz

Otevírací doba

duben, říjen středa, sobota a neděle
10.00 – 16.00
květen a zářístředa, čtvrtek, pátek
11.00 – 16.00

sobota, neděle
10.00 – 17.00
červen - srpen
úterý - neděle
10.00 – 17.00
listopad – březen středa, sobota a neděle10.00 – 16.00

Ve dnech STÁTNÍCH SVÁTKŮ muzeum otevřeno  10:00 - 17:00   
Návštěvu mimo oficiální otvírací dobu je možné domluvit na tel. +420 313 502 045
Informace a veškeré připomínky:  trajbold@racing.charouz.cz  , tel: +420 777 922 028

Vstupné:

 • Jednotné vstupné: 70,- Kč
 • děti 6-15let, senioři: 50,- Kč
 • rodinné vstupné: 170,- Kč 
 • skupiny dětí do 15let (nad 15osob): 30,- Kč / osoba
 • ZTP: 30,- Kč

Další výlety vám ochotně poradí v Informačně vzdělávacím středisku Budy – Křivoklát

Fotogalerie Celá galerie >
Nádhera zvaná CHKO Křivoklátsko

Nádhera zvaná CHKO Křivoklátsko

Přírodní rezervace Skryjská jezírka

Přírodní rezervace Skryjská jezírka

Pamětní síň Oty Pavla v Luhu u Branova

Pamětní síň Oty Pavla v Luhu u Branova

Tímto pohledem na řeku se kochal i Ota Pavel

Tímto pohledem na řeku se kochal i Ota Pavel.

Zřícenina hradu Týřov

Zřícenina hradu Týřov

Národní přírodní rezervace Týřov

Národní přírodní rezervace Týřov.

Národní přírodní rezervace Týřov

Národní přírodní rezervace Týřov.

Přírodní rezervace Čertova skála

Přírodní rezervace Čertova skála.

Přírodní rezervace U Eremita

Přírodní rezervace U Eremita.

Koniklec volně rostoucí v přírodní rezervaci Na Babě

Koniklec volně rostoucí v přírodní rezervaci Na Babě.

Přírodní rezervace Stříbrný luh

Přírodní rezervace Stříbrný luh.


Víte že…

Víte, že Deštné v Orlických horách je největší lyžařské středisko Orlických hor a proti Krkonoším nabízí téměř poloviční ceny jízdného?Online Travel Solutions © Poděkování